Bán đất phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

Vị trí của Phường Bắc Sơn của Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa có thể định hình như sau:

  • Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ
  • Phía nam giáp phường Trường Sơn
  • Phía tây giáp các phường Trường Sơn, Quảng Châu
  • Phía bắc giáp phường Trung Sơn.

Bán đất phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa

Bán đất phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa