Thẻ: đất quảng vinh sầm sơn

Bán đất phường Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

29/10/2020 05:45 110

Phường Quảng Tiến nằm ở hữu ngạn sông Mã. Phía đông giáp phường Quảng Cư. Phía nam giáp phường Trung Sơn và phường Quảng Châu. Phía tây giáp phường Quảng Châu. Phía bắc giáp xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (ranh giới tự nhiên là sông Mã). Bán đất phường Quảng Tiến, Tp. Sầm Sơn, Thanh Hóa:

Kết nối với chúng tôi

Chủ đề